صفحه شخصی علی اکبر جهانگیری   
 
نام و نام خانوادگی: علی اکبر جهانگیری
استان: اصفهان - شهرستان: اصفهان
رشته: کارشناسی ارشد معماری - پایه نظام مهندسی: دو
شغل:  هیات علمی
شماره نظام مهندسی:  20-100-7367
تاریخ عضویت:  1390/02/21
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
32   نظر / همه نظرات